آموزش حجره بازارنتورک

در این بخش قصد داریم به آموزش استفاده از امکانات کامل داشبورد حجره داران در بازارنتورک بپردازیم

لطفا با ما در آموزش حجره بازارنتورک همراه بوده و با دقت، تمامی مراحل را مشاهده و در صورت نیاز یادداشت برداری نمایید.